hydrotopworks.nl gaat uiterst zorgvuldig te werk bij het ontwikkelen en actualiseren van deze website. Desondanks kan hydrotopworks.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gegevens en (soms snel) veranderende informatie.

hydrotopworks.nl selecteert verwijzingen naar andere websites zorgvuldig. De inhoud van die websites valt echter niet onder de verantwoordelijkheid van hydrotopworks.nl.